فراز گستران عرصه پیشرو، پیشرو در حفاظت فیزیکی

  اهمیت آموزش حفاظت فیزیکی

  با گذشت زمان شاهد اهميت يافتن نقش انتظامات براي بالا بردن ضريب امنيت در دستگاه‌هاي مختلف اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌ها و… هستيم كه اين بصورت يك امر اجتناب‌ناپذير اجتماعي در آمده و در دستور كار متصديان قرار گرفته است بنحوي كه به مرور زمان سيستم‌هاي پيشرفته‌اي در حفاظت و كنترل اماكن به كار گرفته مي شود ولي سيستم حفاظت فيزيكي و انتظامات در ايران كماكان به همان شيوه هاي سنتي و قديمي كه توانائي پاسخگوئي به نيازمندي‌هاي مطابق روز نيست، متكي بوده و همگام با رشد و پيشرفت علمي و تكنولوژيكي حركت نكرده است. من‌جمله اينكه مسئله آموزش كه از مهم‌ترين روش‌هاي بهينه سازي در هر بخشي به حساب مي‌آيد ناديده گرفته شده و پرسنل شاغل در انتظامات از اطالعات كافي در زمينه وظايف خود برخوردار نيستند در حالي كه اصولي‌ترين روش دستيابي به نتايج بهتر در هر امري بايد مبتني بر آموزش و آگاهي علمي از نحوه اجراي آن استوار باشد. در يك بررسي اجمالي معلوم مي شود كه علي رغم اهميت حفاظت فيزيكي متأسفانه اين بخش از ابتدائي‌ترين آموزش‌هاي مربوطه محروم مانده است و لازم است در طي برنامه منطقي نسبت به آموزش نيروها اقدام نمود .

   که شامل آموزش  همچون اصول انتظامات, دوره حفاظت فیزیکی, وظایف انتظامات, حفاظت پیرامونی,  مهارت های ارتباطی, حفاظت الکترونیکی,  آداب معاشرت نگهبان, وظایف حراست, آموزش اصول نگهبانی,  توانمند سازی حراست,  تعیین اقدامات حفاظتی, اصول نظارت و بازرسی, رازداری درحراست و حفاظت و غیره می گردد.

  حفاظت فیزیکی چیست؟

  حفاظت فیزیکی به مجموعه ای از اقدامات احتیاطی و کنترلی می گویند  که با  استفاده از انواع مختلفی از منابع و تجهیزات، شامل نیروی انسانی، سخت افزار و نرم افزار به منظور کنترل تردد و حفاظت از اموال و دارایی ها سازمان به منظور حفظ تاسیسات، سازمان ها و اماکن در مقابل خطرات طبیعی و مصنوعی بکار گرفته می شود.

  تعریف محافظ

  محافظ شخصی (جان‌پاس ، بادیگارد ، ( Bodyguard به شخصی می گویند که از فردی محافظت می نماید، که اغلب صاحب قدرت، شهرت، ثروتمند یا سیاسی می باشد. کاربرد این محافظین در جلوگیری از حمله، ربودن، ترور، یا از دست دادن اطلاعات محرمانه یا کارهای دیگر می باشد.

  اشخاص مشهور اغلب بیشتر از یک محافظ دارند که ممکن است گروه محافظ توسط سازمان‌های امنیتی خصوصی یا دولتی تعیین شود یا با هزینه شخصی  بادیگارد ها را استخدام نمایند.

   شرکت فراز گستران عرصه پیشرو ضمن در اختیار داشتن تجهیزات ، توانمتدی لجستیکی و سطح کیفی بالا در اجرای متد های امنیتی توانسته است در عرصه حفاظت فیزیکی جهت کاستن دغدغه مدیران و سرمایه گذاران و حفاظت از اموال ، اماکن و تاسیسات نقشی موثر ایفا نماید .